جایزه ملی کتاب سال جوانان

برترین پدید آورندگان جوان حوزه فرهنگ نوشتاری

نخستین دوره جایزه «كتاب سال جوانان»

در ايران به مانند همه جهان، فراتر از جوايز ادبي ريز و درشت كه به يادبود يك رخداد يا به پاس قلم يك فرزانه نامگذاري شده است، از چند دهه پيش آيين گزينش سالانه برترين ‌هاي نشر در چارچوب «كتاب سال ايران»، ارزشمندترين سنجه براي شناسايي آثار نوشتاري كشور بوده است.

كتاب سال ايران يا به بيان درست‌تر كتاب سال جمهوري اسلامي، آييني فراگير و گسترده براي برگزيدن همه كتاب‌هايي است كه در طول يك سال به چاپ رسيده‌اند و در پيشگاه مردم قرار گرفته‌اند.

به دليل همين گستردگي و فراگيري دامنه گزينش، هميشه بسياري از آثار كه اتفاقاً از جايگاهي ستودني برخوردارند اما به هر روي در هماوردي با یلان فرزانه و دانشور و اديب پيروز نمي‌شوند، از گردونه بيرون مي‌مانند.

فراتر از كتاب سال عام كشور نمونه‌هايي مانند كتاب های سال‌ موضوعي مانند طنز، شيدا (موسيقي)، دفاع مقدس ولايت و …، همچنين کتاب های سال‌ صنفي مانند پزشكي، حوزه، دانشجويي و … يا حتا جوايز ادبي جنسيتي مانند جايزه پروين در ایران داشته ایم اما تاکنون کتاب سالی برپایه رده بندی سنی به داوری نوقلمان نپرداخته است.

روشن است يك ورزشكار زير 20 سال كه توانسته پيروزي‌هاي چشمگيري در رسته خود داشته باشد و سرآمد هم نسلان قلمداد شود، در پيكار با ورزشكار سن بالاتر و لزوماً پر تجربه‌تر شرايطي نابرابر دارد.

بر پايه همين استدلال يك نويسنده تازه كار و نوپا در رويايي با يك نويسنده كهنه‌كار و زبردست از توان پايين‌تري براي شانه به شانه‌شدن بهره مند است.

بدين‌روي سزاوارانه می نمود تا براي شكوفايي نسل جوان قلم‌ به ‌دست كشور برنامه‌اي ويژه ای فراهم آید.

و راه اندازی نخستین دوره جایزه «كتاب سال جوانان» پاسخی به این نیاز همیشگی است.

کتاب سال جوانان رویدادی فرهنگي براي گزينش برترين نویسندگان، مترجمان و پديدآورندگان جوان – زير 29 سال- حوزه كتاب ايران است كه وظيفه ‌دارد همه ساله به رصد بهترين آثار كشور بپردازد.

آرمان این جایزه ملی، ارج گزاری جوانان شيفته دانش، پژوهش و آموزش ايران، همچنین دلگرمي و تشویق ايشان است.

کاری بس بزرگ و شایسته که سامان بخش حوزه فرهنگ نوشتاری ایران و پدیدآورندگان جوان آن است و بهترین بسترساز آینده درخشان نسل نوی میهن خواهد بود.

question