جایزه ملی کتاب سال جوانان

برترین پدید آورندگان جوان حوزه فرهنگ نوشتاری

27 مهر؛ جشن دوره دوم

برترین های دومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان در 27 مهر معرفی خواهند شد. دوره دوم کتاب سال جوانان که به تکاپوی کانون فرهنگ

تمدید مهلت فراخوان تا 10 تیر

پذیرش آثار دومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان ایران تا دهم تیر ماه تمدید شد. برپایه درخواست شماری از ناشران و پدیدآورندگان ارجمند که

تعریف سن جوانی

برپایه تعریف جهانی ارائه شده از سوی سازمان علمی فرهنگی تربیتی ملل متحد (UNESCO)، دوران جوانی در برگیرنده بازه سنی 15 تا 29 سال است.

question