جایزه ملی کتاب سال جوانان

برترین پدید آورندگان جوان حوزه فرهنگ نوشتاری

آغاز به کار سومین دوره جایزه

با شادباش فرخنده عید برانگیخته شدن پیامبر گرانمایه؛ محمد مصطفی (ع)، آغاز به کار سومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان ایران به آگاهی می

تعریف سن جوانی

برپایه تعریف جهانی ارائه شده از سوی سازمان علمی فرهنگی تربیتی ملل متحد (UNESCO)، دوران جوانی در برگیرنده بازه سنی 15 تا 29 سال است.

question